Контрол на структурната работа.

Онзи Работи.

Идентификационни данни

Доволен клиент

Rosa Werkт работи с Ансу от доста време.

Ed Helderman е щастлив да сподели опита си от това сътрудничество:

В Ansu ценим дългосрочните стабилни взаимоотношения.

В Rosa Werkt със сигурност сме ги открили и сме клиенти от самото начало. С добър бек офис, който винаги гарантира, че всички правила се спазват спретнато. И не е маловажно, че на временните работници се плаща навреме и в съответствие със законите и подзаконовите актове.

Също така внимателно се вслушваме в нашите желания по отношение на новите служители и често правим интервютата за прием заедно.

Ansu е истински семеен бизнес с плоска организация, където директорите обичат да скачат на работния етаж по време на забързани и натоварени празници. Rosa Werkt също се вписва добре в това, защото когато се обадите, нищо не е твърде лудо.

Ed Helderman