Контрол на структурната работа.

Онзи Работи.

Заплати

При този модел (договор за временна заетост) фактурирането се основава на предварително определен коефициент над почасовото заплащане на служителя. Използването на ведомост за заплати има за цел да обвърже перлите с вашата компания, без те да са включени във вашата собствена ведомост за заплати. Това има няколко предимства за компанията. Ние не прехвърляме надниците на 100%, за което сме изготвили степенувана скала за CAO. Тарифата включва администриране на заплатите и персонала, прилагане на КТД, отсъствие от работа и служба за здравословни и безопасни условия на труд, продължаващо плащане по време на болест, евентуални преходни надбавки и консултации по въпроси, свързани с персонала. Естествено, ние ще ви помогнем и при проблеми в цеха.