Dit is afhankelijk van het aantal vakantie uren dat je reeds hebt opgebouwd. In principe mag je niet meer dan 3 weken aaneengesloten vakantie opnemen. Uitzonderingen worden alleen in overleg gemaakt.