Ketenmodel

Bij dit model (uitzendovereenkomst) wordt de daadwerkelijke kostprijs (loonsom) + overeengekomen opslag wekelijks gefactureerd. Deze verschilt per week, afhankelijk van het aantal gewerkte uren, toeslagen etc. Opdrachtgever is in deze situatie risicodrager bij ziekte, zorgverlof, een eventuele transitievergoeding, bijzonder verlof en het voorzien voor werk conform contracturen.

Voor aangaan van de samenwerking wordt er een intentie uitgesproken over het aantal uren, bij dit aantal uren hoort een toeslag. Ook is het mogelijk een bonus betaling uit te keren aan de medewerkers.

Dit model is vooral geschikt wanneer er een vaste groep aan het bedrijf gekoppeld wordt die voor langere tijd werkzaam zal zijn. Vaak is dit een groep medewerkers die reeds bij jullie bekend is en waar je als opdrachtgever zeer tevreden over bent.

De medewerker dient te beschikken over eigen huisvesting en transport.

Rosa Werkt Ketenmodel