Kierowanie pracami konstrukcyjnymi.

To działa.

Kierowanie pracą strukturalną.
To działa.

Jako firma ważne jest, aby mieć odpowiednią i najlepszą siłę roboczą we właściwym czasie. Ale z elastycznymi pracownikami to czasami trudne. A potem jesteś tam ze swoim produktem gotowym do przetworzenia, ale bez (wystarczająco) pracowników tymczasowych, którzy mogą to zrobić szybko i sprawnie. Dotyczy to wszystkich rodzajów produkcji, od ogrodnictwa szklarniowego, kwiatów i roślin po przemysł spożywczy. I nie zapomnij o branży gastronomicznej!

To musi być inaczej. To może być inaczej.

Dlatego wprowadzamy strukturę do elastycznej pracy tymczasowej. Utrzymujemy kontrolę i zapewniamy, że mamy wystarczająco zmotywowanych ludzi. A potem ty jako klient masz wolne ręce, aby zrealizować najlepszy produkt.

Rosa Werk została założona w 2017 roku przez Jeroena van Kestera, Willema Verwoerda oraz Martina i Maaike Vreeswijków.

Skontaktuj się bezpośrednio z Rosą Werkt

Dzwoniąc na stronę

WhatsApp

Email

Facebook