Kierowanie pracami konstrukcyjnymi.

To działa.

Saldo urlopów można znaleźć na dole odcinka wypłaty w rubryce Prawa. Znajdziesz tu informacje o kumulacji urlopów, wynagrodzeniu za czas urlopu i czasie wolnym od pracy. Godziny, które można jeszcze wykorzystać, można znaleźć w części Godziny bilansowe.

Rosa Works Wakacje Przegląd