Model łańcuchowy

W tym modelu (umowa o pracę tymczasową) rzeczywiste koszty (koszty wynagrodzeń) + uzgodniony narzut są fakturowane co tydzień. Kwota ta różni się w poszczególnych tygodniach w zależności od liczby przepracowanych godzin, dopłat itp. W takiej sytuacji klient ponosi ryzyko związane z chorobą, urlopem opiekuńczym, ewentualnym odszkodowaniem przejściowym, urlopem okolicznościowym oraz zapewnieniem pracy w godzinach określonych w umowie.

Przed nawiązaniem współpracy wyrażany jest zamiar dotyczący liczby godzin, do których doliczany jest dodatek. Możliwe jest również wypłacanie pracownikom premii.

Model ten jest szczególnie przydatny, gdy z firmą związana jest stała grupa, która będzie pracować przez długi czas. Często jest to grupa pracowników, którzy są już znani klientowi i z których jest on bardzo zadowolony.

Pracownik musi mieć własne zakwaterowanie i transport.