Kierowanie pracami konstrukcyjnymi.

To działa.

[awsmjobs]