Oświadczenie o plikach cookie i ochronie prywatności

Rosa Werkt, z siedzibą pod adresem Kwintrum 1, 2295 HZ Kwintsheul, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:
Rosa Works
Kwintrum 1
2295 HZ Temperatura
+31 (0)174 200 018

Dane osobowe, które przetwarzamy

Rosa Werkt przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług i/lub sami nam je Państwo przekazują.

Poniżej znajduje się przegląd przetwarzanych przez nas danych osobowych:

– Imię i nazwisko
-Adres
– Adres e-mail
-Numer telefonu
– Jeśli formularz zgłoszeniowy został wypełniony, będziemy przechowywać te informacje

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Rosa Werkt nie gromadzi żadnych szczególnych danych osobowych. Nasza strona internetowa i/lub usługa nie ma na celu gromadzenia danych o osobach odwiedzających stronę internetową, które nie ukończyły 16 roku życia. Chyba, że mają na to zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak zweryfikować, czy odwiedzający ma ukończone 16 lat. Zachęcamy rodziców do angażowania się w działania swoich dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu informacji o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli uważasz, że zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej bez takiej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem info@rosawerkt.nl, a my usuniemy te informacje.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Rosa Werkt przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
– Obsługa płatności
– Aby móc zadzwonić lub wysłać e-mail do Ciebie, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług
– W celu dostarczania towarów i usług

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Rosa Werkt nie podejmuje decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla osób fizycznych. Są to decyzje, które są podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez udziału człowieka (np. pracownika Rosa Werkt).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Rosa Werkt nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których Państwa dane są gromadzone. Stosujemy następujące okresy przechowywania następujących danych osobowych (kategorii):

Dane osobowe Okres przechowywania Powód
Dane osobowe W okresie, w którym jesteś klientem Przyczyny administracyjne
Adres W okresie, w którym jesteś klientem Przyczyny administracyjne
Adres e-mail W okresie, w którym jesteś klientem Przyczyny administracyjne
Numer telefonu W okresie, w którym jesteś klientem Przyczyny administracyjne

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Rosa Werkt przekazuje informacje osobom trzecim i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji naszej umowy z Państwem lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

Pliki cookie lub podobne techniki, z których korzystamy

Rosa Werkt wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie używamy śledzących plików cookie ani podobnych technik.

Przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rosa Werkt oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie Państwa danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat w pliku komputerowym, do Państwa lub innej wskazanej przez Państwa organizacji.

Do info@rosawerkt.nl możesz skierować żądanie wglądu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia Twoich danych osobowych lub żądanie cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby upewnić się, że wniosek o dostęp został złożony przez użytkownika, prosimy o przesłanie kopii dowodu tożsamości wraz z wnioskiem. W tej kopii zaciemnij swoje zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa do odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer BSN (Citizen Service Number). Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni.

Rosa Werkt pragnie również zwrócić uwagę, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest holenderski Urząd Ochrony Danych. Możesz to zrobić za pomocą poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Rosa Werkt poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe wykorzystanie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem info@rosawerkt.nl