Kierowanie pracami konstrukcyjnymi.

To działa.

Oświadczenie o plikach cookie i prywatności

Rosa Werkt, z siedzibą przy Kwintrum 1, 2295 HZ Kwintsheul, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych odzwierciedlonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:
Rosa Works
Quintrum 1
2295 HZ Kwintsheul
+31 (0)174 200 018

Dane osobowe, które przetwarzamy

Rosa Werkt przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ sam je nam przekazujesz.

Poniżej przedstawiamy przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

– Imię i nazwisko
– Dane adresowe
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Jeśli formularz wstępny został wypełniony, zachowamy te informacje

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Rosa Werkt nie gromadzi żadnych szczególnych danych osobowych. Nasza strona internetowa i/lub serwis nie zamierza zbierać danych o odwiedzających stronę, którzy nie ukończyli 16 lat. Chyba, że mają zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający ma ukończone 16 lat. Dlatego radzimy rodzicom, aby byli zaangażowani w działania online swoich dzieci, aby uniknąć zbierania danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli jesteś przekonany, że zebraliśmy dane osobowe osoby małoletniej bez takiej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem info@rosawerkt.nl, a my usuniemy te informacje.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Rosa Werkt przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
– Obsługa płatności
– Dzwonienie lub wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika, jeśli jest to konieczne do realizacji naszych usług
– Aby dostarczyć Ci towary i usługi

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Rosa Werkt nie podejmuje decyzji w sprawach mogących (istotnie) wpłynąć na osoby fizyczne w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez udziału człowieka (np. pracownika Rosa Werkt).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Rosa Werkt nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie niezbędne do realizacji celów, dla których Państwa dane zostały zebrane. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących (kategorii) danych osobowych:

Dane osobowe Okres przechowywania Uzasadnienie
Dane osobowe W czasie, gdy jesteś klientem Przyczyny administracyjne
Adres W czasie, gdy jesteś klientem Przyczyny administracyjne
Adres e-mail W czasie, gdy jesteś klientem Przyczyny administracyjne
Numer telefonu W czasie, gdy jesteś klientem Przyczyny administracyjne

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Rosa Werkt ujawnia je tylko osobom trzecim i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji naszej umowy z Państwem lub do spełnienia obowiązku prawnego.

Pliki cookie lub podobne techniki, które stosujemy

Rosa Werkt wykorzystuje wyłącznie funkcjonalne pliki cookies, w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie stosujemy plików cookie śledzących ani podobnych technik.

Przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo do wycofania ewentualnej zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rosa Werkt oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej organizacji wskazanej przez Ciebie.

Na adres info@rosawerkt.nl możesz wysłać żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub żądania cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez Państwa, prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kopii dowodu tożsamości. W tej kopii należy zaczernić zdjęcie paszportowe, MRZ (machine readable zone, pasek numerów na dole paszportu), numer paszportu i Citizen Service Number (BSN). Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni.

Rosa Werkt pragnie również poinformować, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego regulatora, Urzędu Danych Osobowych. Można to zrobić za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak zabezpieczamy dane osobowe

Rosa Werkt poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec nadużyciom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe wykorzystanie, skontaktuj się z nami pod adresem info@rosawerkt.nl.